Ορολογία / Λεξικό

Υπό κατασκευή

 

 • Θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα

 • Ενεργειακοί υαλοπίνακες

 • Συντελεστής θερμοπερατότητας

 • Υδατοστεγάνωση

 • Ανεμοπερατότητα

 • Θερμοδιακοπή

 • Πολυαμίδιο

 • Βιοκλιματικό κτήριο

 • Παθητικό κτήριο

 • Σύνδρομο άρρωστου κτηρίου

 • Qualanod

 • Qualicoat

 • GSB

 • Ral

 • Ultra durable

 • Ανοδίωση

 • Σουμπλιχρωμία

                        

 
Επιστροφή στην Κορυφή