Προφίλ εταιρείας

 

Η εταιρεία Texal Ιωάννης Χρ. Τσελίκας, με έδρα το ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων, δραστηριοποιείται στην κατασκευή & τοποθέτηση πάσης φύσεως κατασκευών αλουμινίου & σιδήρου από το 1991. Ως μικρή & ευέλικτη μονάδα όταν ιδρύθηκε, & σήμερα ως μεγάλη & τεχνικά επαρκής κατασκευαστική εταιρεία.

Όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία μας έχει υλοποιήσει πάρα πολλά & σημαντικά έργα, τόσο σε προϋπολογισμό όσο & σε τεχνικές ιδιαιτερότητες, με:

  • υψηλό αίσθημα ευθύνης στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών & εξαιρετική συνέπεια στην εκπλήρωση των προδιαγραφών των έργων

  • μεγάλη εμπειρία & τεχνική ικανότητα στην αντιμετώπιση δύσκολων έργων & βαθιά γνώση των νέων τεχνολογιών για έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα ενεργειακά κουφώματα & τα εξώφυλλα

  • πλήρη & άμεση υποστήριξη προϊόντων & εργασιών πριν & μετά την πώληση

  • διαρκή ενσωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής στην παραγωγική διαδικασία, με συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό & εγκαταστάσεις

  • πρωτοπόρα υιοθέτηση των καινοτόμων προϊόντων, όπως ειδικές & βαριές κατασκευές για μεγάλα & πολύ μεγάλα ανοίγματα, χάρη στη συστηματική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της

  • πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 οργανωτική δομή & διοικητική λειτουργία για σταθερή ποιότητα υπηρεσιών & έργων & διαρκή βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας

  • πιστοποιημένη κατά SEKA Q - System 2:2007 σύστημα διαχείρισης ποιότητας στον τομέα παραγωγής & τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίου

  • πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις για τη σήμανση CE σύμφωνα με τη Νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Δομικά Προϊόντα (Κανονισμός 305/2011)  

 

Η αγορά των κουφωμάτων είναι επένδυση που προορίζεται να εξοικονομήσει πόρους & να δώσει αξία χρήσης στο ακίνητο.

Γι' αυτό, οι επιλογές σας πρέπει να έχουν κριτήρια την τεχνική αρτιότητα, την ενεργειακή στόχευση & τη μεγάλη αντοχή στη χρήση & στο χρόνο.

Η Texal δεσμεύεται να σας παρέχει την καταλληλότερη λύση, με τη βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας & τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 

Επιστροφή στην Κορυφή