Υπηρεσίες για αρχιτέκτονες & μηχανικούς

 
 • Οικονομική προσφορά έργου με πίνακα κουφωμάτων, αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των συστημάτων & των λοιπών προϊόντων με συντελεστές θερμοπερατότητας (Uw ανά κούφωμα - Uf συστήματος αλουμινίου - Ug υαλοπίνακα)

 • Εκπόνηση οικονομικής προσφοράς έργου βάσει συγκεκριμένου οικονομικού προϋπολογισμού (budget)

 • Χρήση καινοτόμων συστημάτων για βιοκλιματικά & παθητικά κτήρια

 • Αποκλειστική & μόνο χρήση πιστοποιημένων συστημάτων αλουμινίου & υλικών από επώνυμους οίκους

 • Παροχή σχεδίων των τυπολογιών με κατασκευαστικές λεπτομέρειες

 • Προμέτρηση & επιμέτρηση έργου

 • Παροχή τεχνικών συμβουλών Κατασκευές με τεχνικές ιδιαιτερότητες

 • Δυνατότητα δημιουργίας πιλοτικού δείγματος

 • Υλοποίηση έργου από εξειδικευμένα συνεργεία

 • Δυνατότητα επίβλεψης της κατασκευής των κουφωμάτων από τον πελάτη

 • Συνεργασία & συντονισμός με συνεργεία άλλων ειδικοτήτων

 • Γραπτή εγγύηση με 8ετή υποστήριξη μετά τη λήξη της

 • Εκθεσιακός χώρος 250m2 για την κάλυψη των αναγκών δειγματισμού των προϊόντων σε πραγματικές διαστάσεις & τυπολογίες

 • Ανάληψη νέων έργων & έργων ανακαίνισης κτηρίων σε όλη την Ελλάδα

 • Διατήρηση αρχείου έργου για άμεση υποστήριξη μετά την ολοκλήρωσή του

 • Υλοποίηση έργων με το πρόγραμμα ''Εξοικονόμηση κατ' οίκον''

 • Έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων που συνοδεύουν τα κουφώματα βάσει της Νέας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα Δομικά Προϊόντα (Κανονισμός 305/2011)

Επιστροφή στην Κορυφή